Rada-invordering

FAQ

Wat moet ik doen om met Rada-invordering te starten ?

Eenvoudig. Je verstuurt (bij voorkeur) per fax de openstaande factuur samen met de aanmaningsbrief en het bewijs van aangetekende zending. Rada-invordering zorgt dan voor een confirmatie van ontvangst en verdere opvolging.

Wat kost Rada-invordering ?

Er zijn twee soorten situaties.
a. Indien de factuur niet ernstig wordt betwist heb je recht op de hoofdsom en de intresten. De kosten voor Rada-invordering vallen volledig ten laste van de slechte betaler. Het gaat concreet om het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding die de rechter hem bij vonnis oplegt.
b. Wordt de factuur wel ernstig betwist dan gaat het niet om een klassieke invordering maar om een echte procedure met een andere timing en soort prestaties. In zo’n situatie zijn de vergoedingsregels van Rada-procesvoering van toepassing.

Doet Rada-invordering ook de eerste aanmaning ?

In regel gebeurt de aanmaning door het bedrijf zelf. Om die reden is er bij aanvang van de samenwerking een algemeen nazicht van zowel de algemene voorwaarden als de aanmaningsbrief. Op vraag kan echter van deze algemene regel worden afgeweken.

Wat als de deurwaarder niet kan invorderen ?

Heb je pech en gaat de slechte betaler failliet dan worden de kosten van Rada-invordering die (normaal) ten laste vallen van de slechte betaler, beperkt tot de helft.
Ook dan blijft de invordering echter lonend. Met het vonnis tegen de slechte betaler kan je immers vermijden belastingen te moeten betalen op nooit ontvangen sommen en heb je de mogelijkheid van recuperatie van de betaalde BTW.

Wie betaalt de kosten van de deurwaarder ?

De deurwaarderskosten vallen ultiem ten laste van de slechte betaler maar je dient deze wel voor te schieten. Na het uitbrengen van de dagvaardring wordt je daarom verzocht de dagvaardingskosten rechtstreeks aan de deurwaarder te betalen. De deurwaarder zal deze na vonnis voor jou terug verhalen op de slechte betaler.

Wat als ik geen algemene voorwaarden heb ?

Zonder algemene voorwaarden kunnen de kosten van invordering slechts gedeeltelijk worden verhaald bij de slechte betaler. Rada-invordering zorgt daarom voor algemene voorwaarden op de nieuwe facturen. Voor de invordering van de oude facturen wordt met de klant vooraf een vaste vergoeding afgesproken in functie van het aantal en het bedrag ervan.