Knowledge Base

Jan, huurder brasserie, weet op de valreep verkoop van inboedel uit te stellen.

> Voorzitter te Antwerpen op 13.12.04 met AR 04/6600/B
> Rechtsdomein: Handelshuur

Situering.

Jan zit met zijn brasserie om allerlei redenen al een tijd in moeilijke papieren. De eigenaar bekomt bij de Vrederechter een tussenvonnis waarbij Jan wordt veroordeeld tot de betaling van de achterstallige huur. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad zodat het beroep dat Jan aantekent normaal geen soelaas kan brengen.
Bij de uitvoering van het vonnis kiest de eigenaar voor een openbare verkoop ter plaatste (brasserie) en dit omwille van de lagere kosten en betere opbrengst. Eén dag voor de openbare verkoop stapt Jan echter op éénzijdig verzoekschrift naar de voorzitter van de rechtbank en vraagt hem de uitvoerbaarheid te schorsen. De voorzitter gaat in op het verzoek van Jan.

Toelichting.

De voorzitter van de rechtbank heeft een algemene bevoegdheid en heeft dus zelfs de bevoegdheid om eerdere vonnissen te schorsen. Eénzijdig geïnformeerd blijkt vaak ook éénzijdig te zijn voorgelogen. Ook hier was dat geval. De eigenaar tekende met succes verzet aan tegen deze beslissing. Ondertussen was het leed echter geleden.  

Meer.

* Handelshuur : J. Herbots, Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten 1995-1998, TPR, 2002, nr. 360-450.
* E. Monard, Het eenzijdig verzoekschrift, R&P, 1998, 383 p.