Knowledge Base

Huis van Sofie brand af. Verzekeraar weigert uit te betalen.

> Eerste Aanleg te Antwerpen op 17.05.05 met AR 04/3432/A
> Rechtsdomein: Verzekeringsrecht

Situering.

De verzekeraar weigert na de brand uit te betalen omdat de brand volgens eigen expertise blijkt te zijn aangestoken. Via een procedure in kortgeding wordt een gerechtsdeskundige aangesteld die tot dezelfde conclusie komt. Uit het gegeven dat er geen sporen zijn van inbraak leidt de verzekeraar af dat de brand is aangestoken door de eigenaar. De eigenaar van de woning (patrimoniummaatschappij) vindt dit onzin en start een bodemprocedure met het oog op het bekomen van de uitbetaling van de verzekerde som. Sofie, weduwe die het vruchtgebruik heeft van de woning, sluit zich voor het verlies van haar inboedel aan bij deze procedure. De rechter geeft de eigenaar van de woning en Sofie gelijk.

Toelichting.

De juridische discussie draaide in deze vooral om de vraag of de verzekerde, nu de brandstichting vast staat, moet bewijzen dat hij de brand niet heeft gesticht, dan wel dat de verzekeraar maar moet bewijzen dat de verzekerde zelf de dader is. Met verwijzing naar Cassatie kiest de rechter voor deze laatste stelling.

Meer.

* Brandverzekering :
* Algemeen : L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2001, 603 p.