Knowledge Base

Hardnekkige fiscus achtervolgt gefailleerde. Rechter wijst fiscus terug.

> Beroep Gent op 19.09.05 met AR 2004/2564
> Rechtsdomein: Vennootschapsrecht

 

Situering.

Jan is op 03.12.03 failliet verklaard. Het faillissement wordt afgesloten op 23.02.04. Op dat ogenblik wordt Jan verschoonbaar verklaard. Verschoning betekent dat Jan voor de schulden van het faillissement niet meer kan worden aangesproken en dat hij  eventueel, een nieuwe zaak kan opstarten. De fiscus had nog veel geld te goed van Jan en tekent daarom verzet aan tegen deze beslissing. Het Hof wijst dit verzet af.

Toelichting.

Sinds 2002 is de verschoonbaarheid de regel. Enkel gewichtige redenen en het ontbreken van de goede trouw bij Jan zou de rechter toelaten hiervan af te wijken. Het Hof stelt vast dat er sprake is van een disproportie tussen actief en passief en ook van een onderkapitalisatie. Beide elementen zijn volgens het Hof echter onvoldoende om van de algemene regel (verschoning) af te wijken.
De fiscus was geen partij in de procedure waarin Jan verschoonbaar werd verklaard. Het vonnis met de verschoning (23.03.04) heeft nochtans duidelijk gevolgen voor de fiscus  (schuldeiser). Door gebruik te maken van de bijzondere procedure van het derdenverzet, heeft de fiscus alsnog de mogelijkheid haar stem in het debat te laten horen en de beslissing te laten wijzigen. In dit geval evenwel tevergeefs.