Knowledge Base

Jan betwist zijn bijdragen als zelfstandige. Zijn procedureslag werkt als boemerang.

> Arbeidshof te Antwerpen op 24.03.05 met AR 2030210
> Rechtsdomein: Sociale Zekerheid

Situering.

Jan is zelfstandige en heeft financiƫle problemen. Zijn sociale kas spant tegen hem een proces in om hem te verplichten zijn sociale bijdragen te betalen. In eerste aanleg wordt een vonnis uitgesproken dat hem, in afwachting van een definitieve uitspraak, alvast verplicht een deel van de bijdragen te betalen. Jan tekent beroep aan. Het Hof wijst zijn beroep af en veroordeelt hem zelfs tot een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep.

Toelichting.

Het beroep was gebaseerd op twee wel vaker gehanteerde argumenten : (a) de vordering zou niet voldoende zijn gemotiveerd en (b) dezelfde kwartalen zouden reeds eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een andere procedure.
De dagvaarding van een sociale kas bevat in regel een uittreksel dat een overzicht bevat van de verschuldigde bedragen en de basis vermeldt waarop deze worden berekend. Het Hof bevestigt in deze dat de sociale kas hiermee haar vordering voldoende motiveert. Ook het tweede argument wordt hier afgewezen.
Opvallend is ook dat Jan wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep. 

Meer.

* J. Van Langendonck, Handboek Socialezekerheidsrecht, 2002, 878 p.