Knowledge Base

Klimop van buurman overwoekert dak van de garage van Jan.

> Vrederechter te Boom op 24.03.05 met AR 05A260
> Rechtsdomein: Zakenrecht

Situering.

Jan krijgt ernstige vochtplekken in zijn garage. Jan steekt dit op de klimop van de buurman. Deze ontkent. Jan stapt naar de vrederechter en vraagt voorafgaand aan recht de aanstelling van een deskundige met het oog op zowel het vaststellen van de oorzaak van de vochtschade, als het begroten ervan. De vrederechter gaat in op zijn verzoek.

Toelichting.

Bij een discussie tussen buren over schade is het opstarten van een procedure en het laten aanstellen van een gerechtsdeskundige vaak nog de kortste uitweg. Het is dan wel aangewezen om bij de aanvang van een procedure niet te beginnen over de grond van de zaak (wie is aansprakelijk en hoeveel bedraagt de schade), maar wel aan de rechter een instrument (gerechtsdeskundige) te vragen om de discussie te verzakelijken. Om die reden wordt gesproken van een verzoek voorafgaand aan recht of alvorens recht te doen.
In deze werd de expertise (op het dak) enkele weken na het vonnis gehouden. Het eindverslag van de deskundige lag zes maanden later op de tafel van partijen. Nadien werd op basis van dit verslag tussen partijen een regeling afgesloten.

Meer.

* Burenhinder : J. Kokelenberg, Overzicht van rechtspraak  zakenrecht 1980-1988, TPR 1989, nr.38-56.
* Vanneste, Burenhinder, Zakenrecht,