Knowledge Base

Jan leent aan Sofie. Na breuk in de relatie is hij zijn geld kwijt en een illusie armer.

> Eerste Aanleg Antwerpen op 25.10.05 met AR 05/326/A
> Rechtsdomein: Overeenkomsten en verbintenissen

Situering.

Jan krijgt een relatie met Sofie. Zij  willen een onroerend goed kopen en in functie daarvan stort Jan een aantal belangrijke bedragen aan Sofie. Er is geen vermelding op de overschrijving, noch leningsakte. In de loop van de jaren betaalt Sofie een aantal kleinere sommen terug. Nadien niets meer. Na de breuk stapt Jan naar de rechter en vraagt zijn geld terug. De rechter wijst de vordering van Jan af.

Toelichting.

Indien men op de rechtbank iets vordert dan dient dit altijd op een wet of contract te zijn gebaseerd. De vordering van Jan was gebaseerd op de rechtsfiguur van de lening. De storting enerzijds en de kleine terugbetalingen anderzijds dienden hiervan als bewijs. De rechter vond dit onvoldoende bewijs voor de lening.
Ook andere rechtsfiguren, zoals de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de vermogensverschuiving zonder oorzaak (alle drie oneigenlijk contracten) konden het verlies voor Jan niet afwenden. Telkens ontbreekt er een wettelijke voorwaarde, respectievelijk geen andermans zaak, geen dwaling en de aanwezigheid van een onderliggende oorzaak (de onbewezen lening).  

Meer.

* Bewijs inzake lening : J. Herbots, Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten, 1995-1998, TPR, 2002, nr. 803-811.
* Oneigenlijke contracten : A. Kluyskens, Deel I, De verbintenissen, 1931, nr.346-360